Seco Tools

Det nya intranätet byggdes med verktyget Lotus Notes WebKit i grunden som från början är framtaget av Sandvik AB. Det blev ny struktur samt nya mallsidor enligt önskemål och krav ur den förstudie som togs fram i början av  projektet. Bland annat byggdes en funktion som gör det möjligt att söka på personal och anställda inom organisationen där resultatet utöver kontaktuppgifter även ger kopplingar till relaterade kollegor och chefer.

Den nya lösningen bidrar till ett effektivare arbetssätt och en förbättrad kommunikation inom organisationen. Primär målgrupp är 5300 medarbetare inom Seco Tools. Seco Tools ägs idag av Sandvik AB.

Vad vi gjorde

Hypernode levererade wireframes och den grafiska formgivningen av intranätet. CAG Mälardalen levererade och höll i projektet med förstudie, teknik och projektledning.

Kund

Seco Tools

Länkar