Prevas skriver ramavtal med Hypernode AB

2012-03-17

Prevas önskar en lokal ”speaking partner” för vidareutveckling av sitt Intranät som är baserat på SharePoint. Hypernode erbjuder expertis kring SharePoint i följande områden: Design och formgivning, teknik och content samt utförande av implementation, specialfunktioner, bland annat.

Prevas är ett ledande specialistföretag inom områdena programvara, elektronik och mekanik för inbyggda system. Vårt jobb är att bidra med lösningar som skapar tillväxt – för våra kunder. Höja tillförlitligheten i växellådor för bilindustrin är bara ett exempel av våra många framgångar.

Prevas är också ledare inom Manufacturing Execution Systems (MES), näringsliv Tillverkning Intelligence (EMI) och Automation. Vårt jobb är att effektivisera våra kunders produktionsprocesser. Drastiskt minska energiförbrukningen för den svenska stålindustrin är bara ett exempel av våra många framgångar. ”

www.prevas.se 

logoPrevas