Ett sätt att lyckas med en arbetsprocess är att följa den

Hypernode tror på kvalitet genom metodik.  För att skapa kvalitetssäkrad design och utveckling för webblösningar utgår vi från en beprövad arbetsprocess och arbetar metodiskt med varje steg i projektet. Inget flum och inget som lämnas åt slumpen.

Att skapa kreativa, estetiska och funktionella webblösningar handlar för oss om känsla för anpassning. Vi skapar kvalitetssäkrad design och utveckling genom att lyssna och lära från våra kunder. Att i designprocessen lita på ögat för hållbar, tilltalande form (anpassad till den tänkta målgruppen) och även vara nära kunden, lyssna och föra en levande dialog.

För att uppnå målet med er webblösning, använder vi oss av flera ledande publiceringsverktyg som EPiServer & WordPress.

Genom att arbeta metodiskt effektiviserar vi uppdraget i tid, insats och kostnader. Tack vare en pågående dialog håller vi kontakten med kunden, rapporterar hur arbetet löper och vilka möjligheter som finns längs vägen. Vi använder metodik för systemutveckling och vår arbetsprocess sträcker sig över webbprojektets alla faser.

Hypernode lämnar inget åt slumpen och vi uppfinner inte heller hjulet varje gång. Våra lösningar är beprövade. Vi vet att tekniken och webblösningen håller vad vi lovat. Lika viktigt som att hänga med i den tekniska utvecklingen följer vi designutvecklingen för morgondagens användare.

Vårt mål med en flexibel, kvalitetssäkrad och framtidstrygg design är att den ska vara baserad på en målgruppsanalys, funktionell med rätt anslag och ton.  Med de rätta verktygen och en metodisk arbetsprocess, vet vi varför vi gör vad för vem och hur vi ska genomföra det.